گوشواره گرد

  • در دورنگ نقره ای و طلایی
  • بدون حساسیت
  • رنگ ثابت